Energetska obnova višestambenih zgrada

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ pobudio je velik interes javnosti.

Jedan od aktualnih natječaja iz NPOO mehanizma (Nacionalni plan oporavka i otpornosti), koji je pobudio velik interes javnosti, svakako je nedavno otvoren javni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“.

Pozivom će se pružati potpora u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, odnosno podupirat će se mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i primarne energije obnovljenih zgrada, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara i osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

 

Predviđa se nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine:

1. Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH, nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje(QH, nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

2. Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH, nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.

3. Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput: povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Caetus Business Consulting nudi uslugu poslovnog savjetovanja, pripreme projektnih prijedloga i provedbe projekata po sistemu “ključ u ruke”.

Bespovratna sredstva

Dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi 300.000.000,00 kuna (tristo milijuna kuna). Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga u sustavu eNPOO dozvoljena je najranije od 17. svibnja 2022. godine u 9 sati, a moguća je do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, odnosno najkasnije do 1. kolovoza 2022. godine u 16 sati. Unošenje projektnih prijedloga putem sustava eNPOO će potencijalnim prijaviteljima biti omogućeno od 25. travnja 2022. godine. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000,00 kuna (sto pedeset tisuća kuna), a najviši iznos 22.000.000,00 kuna (dvadeset dva milijuna kuna).

Stope sufinanciranja iznose od 60% do 85% ukupno prihvatljivih troškova

Sufinanciraju se aktivnosti izrade projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija (priprema projektnog prijedloga i provedba projekta) te promidžba i vidljivost. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti: (1) ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili (2) upravitelj zgrade.


 

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.