U program “Zeleni pojas” uključen i naš projekt za osnovne škole

Projekt “Biti bolji-Be better” potiče mlade na stjecanje poduzetničkih kompetencija i vještina.

INA

S ciljem širenja svijesti o važnosti održivog razvoja, INA je 2014. pokrenula program “Zeleni pojas”, u sklopu kojeg je na suradnju pozvala nevladine udruge i edukativne ustanove kako bi zajedničkim snagama pridonijeli očuvanju okoliša u lokalnim zajednicama. Među 16 ovogodišnjih pobjedničkih projekata odabran je i naš projekt, koji potiče društveno odgovorno poslovanje, održivi razvoj, zaštitu okoliša i prirode, a provodi se s učenicima osnovnih škola.

Zeleni pojas – primjer dobre prakse

Kroz program “Zeleni pojas” INA sufinancira ekološke projekte, kao što su pošumljavanje, uređenje zelenih površina, čišćenje podmorja, priobalja, jezera i rijeka, edukacije o ekologiji te druge slične aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode. I mi smo željeli biti dio ovog programa.

INA je prepoznala projekt Udruge “Biti Bolji” iz Osijeka, u kojem ćemo zajedno s učenicima OŠ Tina Ujevića u Osijeku urediti dio njihova školskog dvorišta sadnjom voćnih sadnica, te putem jedne radionice u OŠ Nikole Andrića u Vukovaru upoznati učenike sa zaštitom okoliša i prirode te kako se odgovorno ponašati prema prirodi.

U ovoj godini planirali smo održati jednu radionicu o ekološkom turizmu, čija je svrha podizanje razine ekološke svijesti djece i usvajanje zdravih navika, s obzirom na to da naša budućnost ovisi o njima. Već danas je potrebno reagirati i potaknuti ih da razviju odgovornost prema sebi i prema budućnosti svoje zemlje.

Važno je istaknuti da su učenici bili kreatori predloženih aktivnosti koje se provode u projektu, a sve u dogovoru s profesorima i ravnateljima škola.

Aktivnosti u sklopu projekta

Projekt će se realizirati u razdoblju od rujna 2019. do lipnja 2020. i kroz njega ćemo:

  • Upoznati učenike OŠ Tina Ujevića Osijek i OŠ Nikole Andrića o projektu i planiranim aktivnostima.
  • Napraviti pokaznu sadnju 18 ekoloških voćnih sadnica u dvorištu OŠ Tina Ujevića u Osijeku. Sve sadnice dozrijevat će u vrijeme nastave.
  • Održati predavanje prije sadnje o načinu sadnje u dijelu školskog dvorišta, trajanje 45 minuta.
  • Omogućiti stručnu podršku i savjetovanje o održavanju sadnica za vrijeme trajanja ovog projekta, praktični prikaz učenicima načina sadnje i sve drugo potrebno.
  • Nabaviti potreban alat i opremu za sadnju ekoloških voćnih sadnica.
  • Održati jednu radionicu za učenike OŠ Nikole Andrića u Vukovaru na temu “Kako biti osviješten turist?”

Projekt “Biti bolji-Be better” obuhvaća niz aktivnosti koje potiču mlade na učenje, stjecanje poduzetničkih znanja i vještina, na izvrsnost, inovativnost i kreativnost, kao i na usvajanje svih ostalih vrsnih kompetencija s kojima se učenici ne susreću u svom obrazovnom sustavu.

Ove aktivnosti podrazumijevaju bolju socijalno – društvenu uključenost mladih, kao i izvannastavnu i izvaninstitucionalnu suradnju u poticanju svih aktivnosti koje će mlade pripremiti za život i odabir njihova puta, a posljedično se smanjuje i rizik od siromaštva. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju mladih o zaštiti okoliša, prirode, ekosustava, bioraznolikosti te o održivim izvorima energije.

Medijski pokrovitelj ovog projekta je časopis Poduzetnik.