Buckhill: Etički kodeks kao kompas za uspješno poslovanje

Na primjeru tvrtke Buckhill možemo vidjeti kako uspješna primjena etičkog kodeksa može poboljšati poslovanje.

IT tvrtke u Hrvatskoj u proteklih nekoliko godina doživljavaju medijski boom, a naš sugovornik dr. sc. Lovre de Grisogono ispričat će nam kako uspješna britansko-hrvatska tvrtka Buckhill temelji svoje poslovanje na etičkim načelima.

S hrvatskim sjedištem u Poslovnom centru VMD, tvrtka trenutno broji gotovo 50 zaposlenika te tako uskoro prelazi u kategoriju srednje tvrtke u Hrvatskoj. Njihov glavni proizvod je C2MS, platforma koja osiguravajućim tvrtkama omogućuje automatizaciju poslovnih procesa. Taj proizvod tvrtka kontinuirano razvija već skoro puno desetljeće. S uredima u Readingu (UK) i Zagrebu, Buckhill svojim zaposlenicima u Hrvatskoj nudi priliku za rad na istraživanju i razvoju softvera, što vrlo mali broj IT tvrtki radi. Za Buckhillov uspjeh u privlačenju mladih talenata zaslužno je, prije svega, zadovoljstvo koje zaposlenici prenose svom krugu ljudi te im preporučuju Buckhill kao idealno mjesto za učenje i razvoj u svojoj struci. De Grisogono, koji u Buckhillu obnaša funkciju direktora operacija, po tom pitanju zaposlenike Buckhilla naziva “brend ambasadorima” te smatra kako je glavni razlog tome upravo kultura, odnosno filozofija, kako je on voli nazvati, koju Buckhill njeguje te okruženje koje usklađuje sa svojim etičkim načelima.

Naš sugovornik nedavno je održao gostujuće predavanje na Visokom učilištu Algebra na temu etike u poslovanju. Tvrdi da je u Buckhillu etika iznimno važna te s ponosom ističe da je etično poslovanje temelj na kojemu ova uspješna IT tvrtka gradi svoj imidž u Hrvatskoj gotovo deset godina. S obzirom na to da su studenti pokazali visok stupanj interesa za ovu temu, smatramo korisnim istaknuti važnost poslovne etike te prenosimo razmišljanja de Grisogona. U ovom razgovoru će pokušati objasniti što je točno etika u poslovanju te kako Buckhill, kroz moralno ispravne prakse, gradi imidž poželjnog poslodavca.

Što je etika, a što moral i zašto je to važno za poslovanje?

Radi se o zanimljivom i istovremeno teškom pitanju s obzirom na to da obje riječi imaju isto filološko podrijetlo. No možemo reći da je moral osjećaj, dok je etika normativni okvir tih osjećaja. Laički rečeno, etika pokušava definirati ono što osjećamo ispravnim ili neispravnim djelovanjem.

Što je i čemu koristi etički kodeks?

Etički kodeks je dokument koji potiče moralno ispravno ponašanje, pošteno poslovanje i integritet. Svrha etičkog kodeksa je promicanje dobrog, tj. moralno ispravnog ponašanja zaposlenika kao što je poštenje, nepristranost, odgovornost, savjesnost, pravednost, uvažavanje i nediskriminiranje, suradnja i stručnost, a s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra.

Koja je razlika između etičkog kodeksa i kodeksa ponašanja?

Oba dokumenta imaju za cilj uspostavljanje standarda ponašanja zaposlenika i predstavljaju dva uobičajena načina na koji tvrtke reguliraju svoje poslovanje. Etički kodeks na neki način predstavlja “ustav” tvrtke jer sadrži opća načela koja joj pomažu u uređenju ponašanja zaposlenika te utječu na donošenje odluka. Međutim, kodeks ponašanja navodi specifična ponašanja koja su potrebna ili zabranjena kao uvjet stalnog zaposlenja. Primjerice, kodeks ponašanja može zahtijevati da se svi zaposlenici odijevaju na određeni način. Ovo nije etičko pitanje, ali je pitanje ponašanja jer je osmišljeno kako bi stvorila kohezivnost među zaposlenicima. S druge strane, etički kodeks može zahtijevati da zaposlenici govore istinu. U Buckhillu smo odlučili oba aspekta objediniti unutar jednog dokumenta – Etičkog kodeksa.

Zašto u Buckhillu postoji etički kodeks?

Iako u Hrvatskoj ne postoji zakonska obveza kojom bi privatna poduzeća trebala imati svoj etički kodeks, u Buckhillu smatramo da je to hvalevrijedan dokument. Zbog svih prednosti koje on donosi upustili smo se u njegovu izradu još dok je Buckhill brojao manje od deset zaposlenika. Sama svrha njegove izrade bila je implementacija temeljnih načela i standarda dobre poslovne prakse, koje sam ranije naveo.

Možete li istaknuti važne stavke vašeg etičkog kodeksa?

Osim već spomenutih općih smjernica vezanih uz očekivanja koja Buckhill ima od svojih zaposlenika, naš etički kodeks zagovara i načela kojima se treba posvetiti posebna pažnja. Istaknut ću ono koje smatram najvažnijim, a to je netoleriranje diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Nismo se zadržali samo na ustavnim osnovama ravnopravnosti, kao što su npr. ravnopravnost spolova te ravnopravnost na osnovi rase, vjere, boje kože ili nacionalnosti, nego smo u svoj etički kodeks, između ostalog, implementirali i poštivanje integriteta i dostojanstva bez diskriminacije na osnovi invalidnosti te spolne ili rodne orijentacije. U Buckhillu radimo u raznolikom društvu: u našem timu su ljudi s 3 različita kontinenta, a u skladu s tim raznolikih smo nacionalnosti, vjeroispovijesti i rasa. Što se tiče ravnopravnosti spolova, s ponosom želim istaknuti kako su gotovo polovina Buckhillovih zaposlenika žene. Od 4 voditelja odjela, dvije od njih su žene, što je rijetkost u IT sektoru.

Zašto se u etičkom kodeksu bavite baš tim temama?

Dobra poslovna praksa podrazumijeva razvijen osjećaj za moral, a svaki odgovorni vlasnik ili direktor mora moći uvidjeti da su temelj održivog poslovanja upravo visoki etički standardi. U doba globalizacije moramo se poštivati primarno kao ljudi, a ne na osnovi boje kože, vjeroispovijesti, spolne ili rodne orijentacije.

Ako dvije tvrtke imaju različite etičke kodekse i načine ophođenja, mogu li one surađivati?

S obzirom da etički kodeks mora biti pisan in bona fide, prakse poduzeća koja razmatraju suradnju ne bi smjele biti uvelike različite, što znači da ne bi trebale imati problema u suradnji. Mi smo dobar primjer za takvu suradnju s obzirom na to da smo IT firma mladih ljudi prosječne starosti 32 godine. Radimo u opuštenoj atmosferi bez strogih pravila poput pravila odijevanja, a uspješno surađujemo sa stranim osiguravateljsko-bankarskim sektorom koji je po svojoj prirodi izrazito konzervativan. Kako bi suradnja različitih kultura i normi ponašanja bila uspješna, potrebno je poštovati prakse drugoga i uzajamno se prilagođavati.

Mijenjaju li se etička načela kroz vrijeme? Kako se tvrtke prilagođavaju tim promjenama?

Da, etička načela se mijenjaju kroz vrijeme. Najbolji primjer za to je poznata američka serija Mad Men, koja upravo prikazuje prihvatljivost pušenja u uredima sredinom 20. stoljeća. To ne samo da je bilo prihvatljivo, nego je bilo u trendu. Danas je to u potpunosti nezamislivo. Vjerujem da će u budućnosti tako biti i s drugim ovisnostima današnjice, kao što je alkohol i ovisnost o šećeru. To je ono što se danas u modernim uredima nudi kao benefit, a Hrvatska ima objektivne probleme s pretilošću.

Mislite li da su neke poslovne prakse moralno upitne?

Da, i razlog tomu su uglavnom trendovi, a nekad i lakomislenost. Dovođenje kućnih ljubimaca na posao je posljednjih godina postao izražen trend među tvrtkama, a postavlja se pitanje koliko je to moralno, kako prema nekim zaposlenicima, tako i prema kućnim ljubimcima. Naime, uz pozitivne ishode za ljubitelje kućnih ljubimaca, ne smijemo isključiti činjenicu da su mnogi ljudi alergični na životinje, neki ih se boje, tako da takvo radno okruženje može imati negativne posljedice na zadovoljstvo radnika. Osim toga, većina istraživanja u vezi s kućnim ljubimcima na radnom mjestu pretežito izučava kakav to učinak ima na ljude. Nažalost, ne postoje istraživanja o utjecaju takve okoline na
životinje. Nemojte me krivo shvatiti, i sâm sam veliki ljubitelj životinja i doma imam mali zoološki vrt, ali smatram da životinjama nije mjesto u uredu. Također, kao što sam već spomenuo, neke tvrtke nude “neograničene” količine piva u frižideru i to promoviraju kao benefit, ne uzimajući u obzir da na taj način promoviraju alkohol kao vrstu zabave na poslu. Ne smijemo zaboraviti da je upravo alkoholizam najčešći oblik ovisnosti u Hrvatskoj. Uz to, mnoge su studije pokazale da konzumiranje alkohola na poslu dovodi do smanjenja produktivnosti i kvalitete rada. Zatim, često tvrtke opremaju urede sa zabavnim sadržajima poput stolnog tenisa i pikada te na taj način nastoje pretvoriti urede u “drugi dom zaposlenika”. Naime, jedno američko istraživanje je pokazalo da je čak 61% zaposlenika skeptično prema takvim tvrtkama. Osim toga, nemalo kompanija u oglasima za posao ističe raspon bruto plaće, pritom ne naglašavajući koliko zapravo neto plaća ovisi o mnogim faktorima: prebivalište, broj uzdržavanih članova obitelji, stupanj invaliditeta itd.

Spomenuli ste problem dizajniranja ureda na način da se zaposlenici predstavljaju kao “drugi dom”. Možete li pobliže pojasniti Vaš stav o tome?

Da, i naši zaposlenici su svjesni tog problema. Razlog zbog kojega mnoge tvrtke nastoje pretvoriti prostor u “drugi dom” zaposlenika je u tome što im se želi pružiti osjećaj kao da su kod kuće, a ne na radnom mjestu. Na taj se način stvaraju uvjeti u kojima se lako prihvaća prekovremeni rad, rad vikendom i gubi se osjećaj razgraničenja privatnog od poslovnog, a nama je stalo do toga da naši zaposlenici imaju dobar work-life balance. Zapravo, nama je vrlo važno da naši zaposlenici znaju kada je vrijeme za rad, a kada za odmor.

Spomenuli ste da je jedan od razloga takvih praksi u tome što tvrtke slijede trendove. Na koji način u Buckhillu uspijevate ostati “u trendu”, a ujedno i slijediti moralna načela?

Svakoj od tih tema pristupamo s oprezom i razmatramo moguće neetičnosti prije donošenja odluka te potičemo kritički pristup, a i očekujemo od zaposlenika da aktivno sudjeluju u donošenju odluka o svakodnevnom življenju etičkog kodeksa. Uz to, imamo povjerenika za etiku kojemu se naši zaposlenici mogu javiti u slučaju kršenja etičkog kodeksa. Po pitanju trenda, tome ne pridajemo veliku važnost. Kao što sam već spomenuo, veliku važnost pridajemo tome da naši zaposlenici postavljaju jasnu granicu između posla i privatnog života jer smo svjesni da osoba ne može biti zadovoljna ako nema priliku kvalitetno se posvetiti svom privatnom životu. Osim toga, atraktivnost kao poslodavca prema mladim kolegama radije temeljimo na poticajnom radnom okruženju i njegovanju učenja i napretka svakog pojedinca.

Buckhill
Dr. sc. Lovre de Grisogono, direktor operacija u Buckhillu, nekadašnji predavač na
Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu.

Koji su vaši primjeri dobre moralne prakse u Buckhillu?

Iako nismo velika tvrtka, stalo nam je do naših ljudi. Zato imamo odjel ljudskih potencijala i domaćicu u uredu. Studenti u Buckhillu imaju ista prava kao i zaposlenici s punim radnim vremenom. Na primjer, imaju pravo na plaćen godišnji odmor, u cijelosti plaćeno bolovanje, bonuse, plaćeno vrijeme za pripremanje ispita i pisanje diplomskog rada. U završnom razgovoru selekcijskog postupka s kandidatima transparentno dogovaramo njihov tijek napredovanja za nadolazećih dvanaest mjeseci. Također, tijekom procesa zapošljavanja kandidati mogu dobiti uvid u zadatke koje su izvršili. Obavještavamo ih što je bilo ispravno, a što neispravno te što bi mogli učiniti kako bi unaprijedili svoje znanje u području u kojem su bili testirani. Meni najdraži primjer moralno ispravnog djelovanja u Buckhillu je stipendiranje studenata s invaliditetom. Naime, hrvatski Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom obvezuje svaku tvrtku koja ima više od 20 zaposlenika na zapošljavanje osobe s invaliditetom. Ako to ne učini, tvrtka je dužna mjesečno uplaćivati u proračun novčanu naknadu za svaku osobu koju su bili dužni zaposliti. No mi u Buckhillu smo istražili postoji li alternativa tome, i saznali smo za mogućnost stipendiranja studenata s invaliditetom. Stoga smo kontaktirali udruge studenata i upotrijebili privatne kontakte te uspješno pokrenuli stipendijski program za studenta s invaliditetom. Dakle, umjesto jednostavnog rješenja, što je u ovom slučaju plaćanje naknade, kojeg je u Hrvatskoj prošle godine prakticiralo čak 86% poslodavaca koji su obvezni učiniti isto, mi smo utrošili vrijeme i resurse kako bismo nekome aktivno pomogli tijekom fakultetskog obrazovanja.

Nekoliko riječi za kraj?

Mi u Buckhillu bismo svim kolegama poduzetnicima, a i njihovim zaposlenicima, toplo preporučili ako nisu do sada izradili etički kodeks, neka si to stave visoko na listu prioriteta. Sigurno se neće pokajati. Nema smisla da ja sa svoje strane dalje ponavljam sve što je prethodno rečeno. Probajte, implementirajte ga i vidjet ćete koliko je to korisna stavka u svakodnevnom poslovanju. I naravno, Buckhill ostaje svima na raspolaganju ako im zatreba pri upuštanju u tu avanturu.