Često nas pitaju: Privatne nabave na teret poduzeća

Opravdani rashod je onaj koji je nastao u svrhu ostvarivanja prihoda.

nabavke

Često nas pitaju isplati li se na ime firme raditi nabave koje su privatno ionako planirane. Ovo se pitanje postavlja u kontekstu nekoliko vrsta nabava, što ću prikazati u nastavku. Razni oblici imovine

Sitnim inventarom smatramo imovinu koja ima vijek trajanja dulji od godine dana, a nabavnu vrijednost manju od 3.500 kn. Danas je, primjerice, moguće pronaći solidno računalo za navedeni iznos, dok su mobilni uređaji najčešće skuplji. Inventar troškovno tereti poduzeće u trenutku nabave, ali se za sav inventar moraju voditi popisi jer isti predstavlja imovinu poduzeća.

Pod osnovnim sredstvima ili dugotrajnom imovinom podrazumijeva se ona imovina koja ima vijek trajanja dulji od godine dana, a njena je nabavna vrijednost veća od 3.500 kn. U ovoj kategoriji naći će se sve od boljeg računala ili alata, preko prijevoznih sredstava do nekretnina.

Dugotrajna imovina prilikom nabavke ne tereti troškove poduzeća, ali je ono ovlašteno prikupljati sredstva za njenu zamjenu kroz obračune amortizacije, koji će biti rashod. Stope po kojima se to može činiti porezno su određene u svojim maksimalnim iznosima, ovisno o vrsti sredstva, dok su obračuni manji od maksimalnih na volju poduzetnika.

Ovdje valja podsjetiti na pravilo da imovina poduzeća treba služiti za poslovanje, tj. također treba imati svrhu ostvarivanje prihoda i da u prihode poduzeća treba pribrojiti svako korištenje imovine za neku drugačiju svrhu.

Imovina mora imati svrhu ostvarivanja prihoda

Treba utvrditi tržišnu vrijednost neposlovnog korištenja od strane neke fizičke osobe, pa joj naplatiti korištenje. U slučaju da poduzeće to ne učini, dužno je obračunati i platiti doprinose i poreze na dohodak koji je omogućilo toj osobi na teret poduzeća. S obzirom na to da se ovakvim radnjama utječe na dobitak i porez na dobitak – potrebno je utvrditi obvezu javnih davanja na korist koju fizička osoba pritom ostvaruje.

Svako korištenje nekretnine koja je u vlasništvu poduzeća za privatnu potrebu trebalo bi naplatiti onome kome je omogućeno, ili kao što je gore navedeno: utvrditi neto dohodak, pa obračunati davanja ovisno o tome radi li se o zaposleniku ili ne. Zaposleniku se primljeno smatra plaćom.

Vozila imaju posebna pravila

Za vozila se razlikuje postupanje, ovisno o tome radi li se o teretnom ili osobnom vozilu. Gornje pravilo korištenja za poslovne svrhe odnosi se i na ovu vrstu imovine.

Međutim, porezni propisi osobne automobile tretiraju izdvojeno i ne dopuštaju da svi troškovi korištenja i cjelokupna amortizacija terete rashode poduzeća, osim ukoliko se radi o automobilima za obavljanje djelatnosti (npr. taksi, servisna vozila) ili ukoliko se obračunava plaća u naravi za stvarno korištenje ili u visini 1% nabavne vrijednosti, odnosno 20% rate operativnog lizinga.

Automobile koji služe za prijevoz vlasnika ili njegove obitelji pametnije je nabavljati osobnim sredstvima. Međutim, izazov za poduzetnike je obično u tome da kredit ne mogu ostvariti kao privatne osobe, a kroz poduzeće mogu lakše zadovoljiti uvjete banke ili leasing kuće.

Ovdje je bilo riječi o teoriji. Nemali broj bilanci malog poduzetništva puno je sredstava koja se koriste za privatne potrebe i nabavke. Radi se o poslovnim odlukama odgovornih osoba koje su tako procijenile svoje rizike. Pozivam svakog poduzetnika da dobro postavi računicu i da sa svojim računovođom razmotri svaku fazu, uključivo i konačno otuđenje u slučaju gašenja poduzeća.

Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge.

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.