Plasman i nabava usluga putem internet platformi

Stručnjaci iz različitih djelatnosti danas su u poziciji da svoja znanja i vještine putem interneta plasiraju u cijeli svijet.

Hrvatski porezni obveznici mogu se prijaviti na portale poput Freelancera, Upworka, Fiverra, Gumroada, Etsyja, Envato grupe i sličnih. Na neke od njih prijavljuju svoje ekspertize kako bi bili angažirani za konkretan posao tražitelja, a na druge je potrebno učitati svoje radove gdje se zatim višestruko prodaju kao „download“ sadržaja. Na svakom su portalu drugačija pravila poslovanja, stoga ih je potrebno dobro proučiti jer oni određuju prirodu suradnje.

Posrednici

Portali koji djeluju kao posrednici između naručitelja i isporučitelja usluge jasno se ograđuju od svoje pozicije poslodavca. Oni samo posreduju i od obiju strana za to naplaćuju proviziju. Takvi portali nikada se ne mogu pojaviti kao kupci na računima naših poreznih obveznika, već su oni dužni saznati sve podatke o naručitelju i ispostaviti odgovarajući račun. Pritom moraju voditi računa i o svojim obvezama vezanim uz poslovanje u EU zoni.

 

Ako je, primjerice, putem američkog portala ostvaren posao za poduzetnika iz EU-a, hrvatski porezni obveznik dužan je 15 dana prije isporuke usluge pribaviti PDV ID broj kako bi bio uvršten u VIES bazu, a nakon obavljenog posla dužan je izvijestiti PU o iznosu isporuke prema konkretnom VAT ID broju europskog poduzetnika. Istovremeno, za iznos provizije inozemnog portala potrebno je obračunati hrvatski PDV, a hoće li on biti i pretporez ovisi o tuzemnom statusu poreznog obveznika vezanom uz PDV sustav. Ako je u sustavu PDV-a, postojat će istovremena obveza i pretporez, a ako nije u sustavu PDV-a, dužan je uplatiti obračunati iznos PDV-a. Oni koji su paušalno oporezovani obično nisu u sustavu PDV-a, a često nisu svjesni svoje obveze plaćanja PDV-a na inozemne usluge kako iz EU-a tako i iz trećih zemalja.

Globalni kupci

Portali koji djeluju na način da kupuju od isporučitelja gotovo djelo koje onda plasiraju dalje u pravilu ne omogućavaju isporučitelju saznanje o podacima kupca. U tom slučaju naš porezni obveznik navodi taj portal kao kupca. Ipak, nije moguće samo po činjenici jesu li poznati podaci o kupcu zaključiti kakva su pravila poslovanja određenog portala, pa je proučavanje pravnog dijela na svakom internetskom servisu ipak obvezni korak za sve koji žele ispravno poslovati.

Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici Makora knjigovodstvo i poslovne usluge

Pronalaženje suradnika putem globalnih servisa

Sve su češći slučajevi kada naši poduzetnici putem inozemnih internetskih servisa pronalaze suradnike za dijelove nekih projekata. Tehničke mogućnosti svekolikog online poslovanja to svakako omogućavaju. Međutim, ovdje je potrebno imati na umu uvjete honorarnog angažmana za strance i za hrvatske državljane. Ako se putem inozemnog servisa koji djeluje kao posrednik angažira hrvatski državljanin, za istoga je potrebno pribaviti sve podatke i obračunati mu naknadu za obavljeno djelo te uz isplatu neto naknade na žiro račun izvršitelja istovremeno platiti i doprinose za MO i ZO, porez i eventualno prirez. Kod angažmana stranaca stvar je još kompleksnija jer je za njega potrebno ishoditi hrvatski OIB te putem JOPPD obrasca zadužiti doprinose, koje na isti dan plaća u državni proračun. Ovo se u praksi često pokaže nemogućim, pa je nužno da odgovorne osobe hrvatskih poduzetnika budu svjesne svojih obaveza. Po pitanju PDV-a na inozemne usluge izvršitelja i za provizije portala okolnosti su iste kao što je gore navedeno.


 

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.