Komercijalizacija inovacija

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je putem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Komercijalizacija inovacija“ (referentni broj: C1.1.2. R2-I5), kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

 

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati odnose se na:

I. inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga

II. inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga

III. početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke I. i/ili II.

IV. potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezanim s projektom

V. prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore).

I. i II. aktivnost mogu se provoditi samostalno, dok se III., IV. i V. ne mogu provoditi samostalno, već isključivo s I. i II. aktivnošću.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Raspoloživ iznos sredstava je 380.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju je 760.000,00 HRK, a najviši 5.320.000,00 HRK. Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 11 sati 20. svibnja 2022. godine pa do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine. Projektni prijedlozi mogu se unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine. Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Strogo utvrđena pravila

Kvalitetna priprema projekta, odnosno projektnog prijedloga nužna je da bi se uopće dobio ugovor o sufinanciranju projekta, no ugovorna obveza prijavitelja je i pravilno provesti i završiti projekt u definiranom roku. Osim kvalitetne pripreme projekta još je bitnija njegova provedba, što je često puno kompleksniji postupak od same pripreme jer uključuje postupke nabave i izvještavanja provedbenih tijela prema jasno i strogo utvrđenim pravilima. Postupci nabave ovise o vrijednosti nabave i statusu prijavitelja (je li obveznik javne nabave ili nije). Veća vrijednost nabave podrazumijeva i kompleksniji postupak.

U fazi izvještavanja provedbenih tijela, koje je također regulirano jasnim i strogim pravilima, od istih se potražuje nadoknada nastalih troškova na projektu (onih projektnih aktivnosti koje su ocijenjene kao prihvatljive). To se radi na unaprijed propisanim obrascima (ZNS – Zahtjev za nadoknadom sredstava) uz koje se prilažu dokazi o nastalim i plaćenim troškovima te izvršenim projektnim aktivnostima.

Tvrtka Caetus Business Consulting nudi uslugu poslovnog savjetovanja, pripreme projektnih prijedloga i provedbe projekata po sistemu „ključ u ruke“.


 

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.