Godišnja prijava dohotka hrvatskih rezidenata ostvarenog u inozemstvu – INO-DOH

Istekom kalendarske godine nastupa trenutak svođenja računa kako za poslovne subjekte tako i za građane…

Nedavno je Porezna uprava objavila javno priopćenje usmjereno prije svega hrvatskim rezidentima koji ostvaruju dohotke iz inozemstva ili radom u inozemstvu, da iskoriste priliku podnošenja godišnje prijave INO-DOH do 31. siječnja 2022. godine i prijave svoje dohotke ostvarene tijekom 2021. godine. Iznimno, Porezna uprava poziva i hrvatske rezidente koji su ostvarivali inozemne dohotke i proteklih godina, a nisu ih još prijavili, da iskoriste ovu priliku i prijave i takve starije dohotke, jer će im se izaći u susret i bit će oslobođeni zateznih kamata i prekršajnih postupaka, a dohoci će im se oporezivati prema najnovijim propisima koji omogućuju povoljnije oporezivanje dohotka fizičkih osoba.

Obveze hrvatskih rezidenata

Samo ako je osoba porezni rezident, obvezna je prijaviti dohodak iz inozemstva Poreznoj upravi RH, bez obzira na to je li u inozemstvu na taj dohodak porez već plaćen ili nije. Po primitku dohotka ostvarenog u inozemstvu, porezni rezident obvezan ga je u roku od 30 dana prijaviti Poreznoj upravi na obrascu JOPPD, obračunati i platiti porez i prirez. Takvo pravilo vrijedi ako se radi o dohotku na koji u inozemstvu nije plaćen porez.

 

U slučaju kada hrvatski porezni rezident primi iz inozemstva dohodak na koji je plaćen inozemni porez, ne mora tom prilikom izvještavati na obrascu JOPPD niti plaćati porez na dohodak na taj primitak. Međutim, o primanju inozemnog dohotka obvezan je obavijestiti Poreznu upravu u roku 8 dana od prvog primitka dohotka u tekućoj godini na obrascu INO-IZJAVA (Izjava o odgodi plaćanja poreza). Tada porezni rezident/obveznik na inozemne primitke tijekom godine neće morati plaćati predujmove poreza na dohodak niti predavati bilo kakve izvještaje, no po isteku godine bit će obvezan predati godišnju prijavu INO-DOH, zajedno s potvrdama ovlaštenih tijela ili ovlaštenih osoba države u kojoj je porez plaćen.

Prijava INO-DOH

Dohodak ostvaren u jednoj kalendarskoj godini iz inozemstva ili radom u inozemstvu, a na koji je tamo plaćen inozemni porez, prijavljuje se u godišnjoj prijavi INO-DOH do kraja siječnja za prethodnu kalendarsku godinu. Prijavi se obavezno prilažu potvrde inozemnih poreznih tijela o porezu uplaćenom u inozemstvu, no one se mogu dostaviti Poreznoj upravi do 30. studenoga tekuće godine za dohodak ostvaren u prethodnoj godini. Uvažavaju se i službene informacije nadležnog tijela strane države, temeljem razmjene podataka prema međunarodnim ugovorima o suradnji poreznih tijela.

Porezna uprava RH izračunat će oporezivi godišnji dohodak i iznos poreza i prireza prema hrvatskim propisima. Takav porezni dug u većini slučajeva moći će se umanjiti za porez plaćen u inozemstvu, ako se radi o ekvivalentu hrvatskog poreza na dohodak. Pritom će se priznavati iznos plaćenog poreza samo ako se radi o istovrsnom dohotku (npr. plaća, dohodak od kamata, od dividendi, od naknada za autorska prava i dr.).


 

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.