COVID-19 zajmovi i bespovratna sredstva za ulaganja u proizvodnju

Takozvani COVID-19 zajmovi odobravaju se do maksimalnog iznosa od 380.000 kuna.

covid-zajmovi-za-proizvodnju

S obzirom na tekuću korona-krizu i posljedice koje je ista ostavila na globalno gospodarstvo, jedan od trenutno najzanimljivijih programa za poduzetnike sigurno je zajam za obrtna sredstva HAMAG-BICRO-a.

Takozvani COVID-19 zajmovi odobravaju se do maksimalnog iznosa od 380.000 kuna. Kamata je fiksna i godišnje iznosi 0,25%. Ako je otplata dulja od dvije godine, rok otplate je do pet godina s jednom godinom počeka. Rok korištenja zajma je maksimalno šest mjeseci, a zajam se koristi namjenski za financiranje tekućih troškova poslovanja i likvidnosti (plaće, najamnine, režije, sirovine / repromaterijali / zalihe i sl.).

Namjenski zajmovi

Krajnji korisnici zajmova HAMAG-BICRO-u ne plaćaju naknadu za njihovo odobrenje. Instrument osiguranja zajmova za obrtna sredstva je zadužnica korisnika. COVID-19 krediti za obrtna sredstva usmjereni su na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje tri mjeseca u 2019. godini, a koja ispunjavaju bar jedan od iduća tri uvjeta:

 1. da su zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite RH od 27. studenoga 2020. godine
 2. da su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60% i više u odnosu na 2019. godinu
 3. da su u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 20% i više u odnosu na 2019. godinu, a koja su s potpomognutih područja prema indeksu razvijenosti (Brodsko-posavska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Ličko-senjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija i Virovitičko-podravska županija).

COVID-19 krediti

Za likvidnost tekućeg poslovanja mogu koristiti mikro, mali ili srednji poduzetnici koji:

 • nemaju žiroračun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nisu društvo u teškoćama
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma
 • nemaju ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva.

Neki od sektora koji nisu prihvatljivi za financiranje su ribarstvo i akvakultura; primarna poljoprivredna proizvodnja; duhanska i industrija destiliranih alkoholnih pića; proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima; kasina i istovjetna poduzeća; ograničenja informatičkog sektora.

Najava za proizvodni sektor

Veliko zanimanje poduzetnika iz proizvodnog sektora svakako će potaknuti najava Poziva za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje, od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Hrvatskim će poduzetnicima na raspolaganju biti ukupno 200 milijuna eura, a poziv će se financirati iz REACT-EU instrumenta. Ovo je zasigurno ključan natječaj za poduzetnike u 2021. godini, a potencijalno i jedini natječaj ove godine s tom razinom ulaganja u imovinu i troškove poduzetnika.

Kod sličnog poziva iz 2018. godine (“Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a”) bespovratna sredstva dodjeljivala su se za projekte početnih ulaganja povezanih s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenja kapaciteta, diverzifikacije proizvodnje ili temeljite promjene u sveukupnom proizvodnom procesu. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu tada je iznosio od minimalno 500.000,00 do maksimalno 15.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore iznosio je 45% za mikro i male poduzetnike te 35% za srednje poduzetnike za financiranje aktivnosti izgradnje i/ili opremanja.

Prihvatljivi troškovi uključivali su sljedeće:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (npr. građenje ili rekonstrukcija poslovnih objekata; preuređenje i modernizacija; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila; nabava hardvera i softvera; nabava patenata, autorskih prava i sl.)
 • savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 • sudjelovanje na sajmovima
 • usavršavanje
 • uvođenje grijanja i hlađenja
 • priprema projektne dokumentacije
 • promidžba i vidljivost.

Budući da je jedan od razvojnih smjerova Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine “Zelena i digitalna tranzicija”, očekuje se da će naglasak biti na projektima koji uključuju zelenu i digitalnu komponentu.

www.caetus.hr

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.