Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Cilj je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi.

Jedna od prvih najava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. je potpora u okviru natječaja „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“, primarno namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP poduzećima u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (TRL 5-8).

Cilj

Cilj je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi putem podrške za razvoj proizvoda, povećanja proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije. To će dugoročno pridonijeti cilju više razine u povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava je 141.700.000,00 kn. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 300.000,00 kn, a najviši 1.000.000,00 kn. Stopa (su)financiranja iznosi 75%. Prihvatljive aktivnosti za prilagodbu razvijenog proizvoda su nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.), obuka o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja, a dijelom potpore može se financirati pristup globalnim poslovnim mrežama/klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima.

Komu su sredstva namijenjena?

Sredstva su namijenjena novoosnovanim poduzećima s donekle definiranim timom i projektima s vjerodostojnim putem prema komercijalizaciji. Bespovratna sredstva izabrana su kao preferirani mehanizam financiranja, budući da je intervencija usmjerena na novoosnovana poduzeća koja vjerojatno neće imati velik kapacitet zaduživanja (u smislu predvidljivih prihoda ili kolaterala). Nadalje, aktivnost je usmjerena na predkomercijalni razvoj koji može biti uspješan ili ne mora biti uspješan i za koji se ne očekuje da će u kratkom roku donijeti prihode. Ovim ulaganjem izgradit će se portfelj za komercijalizaciju proizvoda, procesa i usluga inovativnih novoosnovanih poduzeća. Objavit će se do tri poziva, a novoosnovana poduzeća moraju biti sposobna predvidjeti pokretanje poziva. Nakon što se predviđena sredstva potroše, program se može nastaviti financirati putem ESIF-a. Ulaganja će morati biti dovršena do 30. lipnja 2025. Također, u skladu s Uredbom EU-a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost, sva ulaganja moraju udovoljavati načelu „ne nanosi bitnu štetu” (eng. do no significant harm (DNSH) principle). Načelo je posebno regulirano Zakonom o zaštiti okoliša te Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, kojima je jasno propisana procedura kojom se procjenjuje potencijalna šteta projekta na okoliš i prirodu te se na temelju postupka određuje može li se projekt realizirati, treba li za realizaciju posebne uvjete i aktivnosti kojima bi se osiguralo smanjenje štete ili projekt kao takav ima prevelik utjecaj na okoliš i prirodu da ga se ne može provesti.

Tvrtka Caetus Business Consulting nudi uslugu poslovnog savjetovanja, pripreme projektnih prijedloga i provedbe projekata po sistemu usluge „ključ u ruke“.


 

Želite li se uključiti u poduzetnički mindset, prvi doznati novosti iz svijeta poduzetništva i sudjelovati u našim novim projektima?! Obećavamo da vaše podatke nećemo ni s kim dijeliti.

Hvala! Uspješno ste prijavljeni.